Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժին աւարաց նահատակաց ստացի առաջի ժառանգ նահատակին, եթէ ո'չ գտցի ժառանգ, հատուցանել պարտ է մերձաւոր յազգականի իւրոյ ըստ Օրինօք: