Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ի ձեռագործ իրաց Աշխարհէն Հայոց ազատապէս կարէ հանիլ առ ի տարր յաշխարհ վասն վաճառականութեան, բայց զէն եւ գործիք ձեռաց զամենայն զոր ինչ ոսկոյ եւ երծաթոյ եւ գործիք պատերազմի արգելեալ լիցի: