Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ակունք պատուականք, մարգարիտ որում աշխարհէ մտցէ հատուսցէ հարիւրին երկու: