Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գանձապետ մի ոսկէ տէրունի ոսկէ զնջլով ի վիզն: