Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԻ' ոք հաւատացելոց ի Քրիստոս այլ աղանդաւ գտցի պաշտօն ի Տանէն Հայոց բայց աւանդութեամբ Սրբոյ Եկեղեցւոյն Հայաստանեաց: