Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ ստանայցէ սպասաւոր եւ կամ աղախին վարձու պարտ է ձեռնադրեալ լինիցի դաշնադրութիւն պաշտօնին եւ վարձուն եւ ժամանակ սպասաւորութեան: