Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երեք, չորս եւ որքան յաւելի քան թէ մին շաթիր տանողն ամենայն մի շաթրին հինգ դահեկան երծաթ: