Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւազակ ոմն եթէ մէջ աւազակութեան իւրոյ գուցէ գտցի ջատագովութիւն եւ ի ձեռանէ ջատագովողէ մեռցի աւազակն, արիւն աւազակին մի' խնդրեսցի ի ջատագովողէ: