Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ հանիցէ ոսկի եւ կամ երծաթ իւր ի Աշխարհէն Հայոց առ ի տարր յաշխարհ պարտաւոր է հատուցանել Տանն Հայոց մի ի երից բաժնոյն հանելով երկուս բաժինս տարցէ ուր եւ ինքն կամիցի: