Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում դպիր ատենաբան որ գտցէ հնարս զի Օրինօք զերծուսցէ մեղաւորն ի վճռոյ մահուանէ սիրեցեալ լինի ամենեցոյն: