Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք այլ ազգ գտցէ պաշտօն ի Տանէն Հայոց բայց ի սեպհական ազգեն հայոց եւ աւանդութեամբ Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ: