Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ գողանասցի ի ծանրութենէ կշռոյ հրացեալ երկաթիւ փափուկ միսն նորա կիզեսցի, մինչեւ այրն այն ըմբռնեսցի կիզեցեալ երիս անգամս չորս երրորդի մեռցի: