Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԻ` ոք դատաւորք դատապարտեսցի ի մահ բարկութեամբ վասն գործոց մեղաց մեղաւորին, այլ գթութեամբ, եւ մահ մեղաւորին վասն նշաւակի կենդանեաց, զի զսպեսցեն կենդանիքն վարքս իւրեանց ի չարագործութենէ: