Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ հանող ոսկոյ եւ երծաթոյ ի Աշխարհէն Հայոց թէ տացէ երաշխաւոր, զի փոխանակ հանելոյ աշխարհէն մին հարիւր դահեկանս կրկին մուծանէ մին հարիւր եւ երեսուն դահեկանս ժամանակաւ մինչ ի երկուս ամս գտցէ արձակութիւն հանելոյ որքան որ կարող գտանի: