Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն առաջնորդք ի միջի ամենայն գործոց համարեսցի երկուս այրս եւ երկուս կամս: