Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի վերայ ամենայն պաշտօնատարի հաստատելով վկայիւք կաշառ առութիւն նորայ իսկոյն անկցի նա ի պաշտօնէ իւրմէ եւ մի' երբէք մտցի պաշտօն ի ժամանակս կենաց իւրոց: