Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ անցուցանէ ժամանակս վարելոյ արտս տնկելով այգիս, ամայի թողուլով երկիրս իւր` ի կողմանէ տէրունական վարեսցի յերկիրն նորա, եթէ Տէր ագարակին ո'չ ելցէ' առ ի խնդիր ագարակին իւրոյ մինչեւ երիս ամս ագարակն այն ի տունս հայոց գրեսցի: