Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք իշխեսցի նախատանօք եւ կամ հայհոյութեամբ բանալ բերանս իւր ընդ դէմ պատուոյ եւ պաշտելոյ առն ումեք ով որ իցէ: