Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենյան որ ոք մուծանէ ոսկի եւ երծաթ ի տարր յաշխարհէ առ Աշխարհն Հայոց, գտցի շնորհս ի Տանէն Հայոց եւ ազատ ի հարկից եւ մաքսից: