Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք իշխանաց աշխարհի եւ ժողովրդենէ համարձակեսցի խառնել զինքն ընդ խորհուրդս, կամ գործս եկեղեցականաց, բայց պաշտօնն երից փոխանութեան: