Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ կամեսցի տալ ողորմութիւն եթէ տնանկի, եթէ որբի եւ տկարաց` տացէ առ տանն ողորմութեան: