Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ ոք երկու այր եւ կամ կին բնականապէս բարկացեալ եւ ի վերայ միմեանց յարեալք ո'չ ոք ի կողմ կալ մի' գտցի, բայց խաղաղութիւն քաղցրաբան խօսիւք: