Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք երիտասարդ եւ կամ այրի եթէ հաւանեցուցանիցէ կոյս դստեր միոյ տալով նմայ միայն դաստիարակ մի արժանոյ տասն դրամ պղնձոյ եւ խառնակեսցէ ընդ նմայ, պարտաւոր լինի ամուսնասցի ընդ նմայ ըստ Օրինօք: