Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զէն եւ գործիք պատերազմի մտցէ առ Աշխարհն Հայոց ազատ լիցի հարկից եւ մաքսից: