Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դատաստան ի վերայ քրէական մեղաց կատարեսցի չորս անգամ ի մի տարու եւ ի չորս եղանակս տարուն ամենայն անգամ քանի աւուր որ հարկաւոր լիցի դատել ի դատաստանի:
Մարտի. . . . 21
Յունիսի.. . . 21
Սեպտեմբերի . 21
Դեկտեմբերի. . 21