Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք դատապարտեալ ի մահ մի' գտցէ կեանս բաշխեցեալ ի նախարարէն, բայց այն որ Տունն Հայոց ընդունիցէ նմա տալ կեանս, այլ այն որ ո'չ ըստ վճռոյ հատեալ դատաստանէն մեռցի: