Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ստացեալ պաշտօն որում աստիճանի որ իցէ` ոչ ոք կարող լիցի հանել եւ կամ իջուցանել նմայ ի պաշտմանէ, բայց գործ մեղաց ձեռաց իւրօք, եւ մահ կենաց, եւ լրումն ժամանակի պաշտօնի իւրեանց: