Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք մանկապահ որպէս ռամկօրէն դէտայ, եթէ խառնակեսցի ընդ արու մանուկն իւր 6 շաբաթ մտցէ բանտ, եւ ամենայն աւուր հինգ շաբաթի մերկացուցանել նմայ ի փողոցս շրջելոյ արբեցուցանեն վաթսուն ղամչի ի տեղի փափուկ մսի նորա, եւ յետ վեց շաբաթու հերծցեն հեր գլխոյ նորա եւ արձակեն նմայ խայտառակութեամբ: