Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տկար զինուոր եւ մարտիրոսեցեալ ի այնմ պատերազմի ստանասցէ բաժին ի աւարի բոլոր ժամանակ այնմ պատերազմի ստացեալ, միեւնոյն գունակ որպէս կենդանիս եւ առողջս: