Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք գերի ի պատերազմի եթէ քրիստոնեայ եւ կամ հեթանոս մի' վաճառեսցի, այլ մեղմ եւ հանդորր պահեսցի մինչեւ ի ժամանակի խաղաղութեան, եթէ գտցի գերի մեզանէ ի ձեռինս թշնամեաց փոխեսցի, եթէ ո'չ ի ժամանակի խօսելոյ խաղաղութեան ըստ արժանւոյ որքանութեան գերեցելոյ հարկադրեսցի թշնամւոյն հատուցանել փոխանակ գերեցելոց մերոց այն որ արժան իցէ, եւ հաստատելոյ խաղաղութեան ամենայն գերեցեալ ազատ լինի կալ եւ ելանել, ըստ նմանութեան դաշնադրութեան խաղաղականի: