Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք մտցէ ի պաշտօն տանուտէրութեան եւ ո'չ իշխանութեան ի յայս, բաց նոքայ որ լինիցին ընտրեալ փոխանորդ ի գաւառէ իւրեանց ըստ Օրինօք Հայաստանեաց: