Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օրէն է մեզ ո'չ շաղախիլ ի գործս եկեղեցականաց եւ թոյլ մի' տալ էկլէզիաստիկս շաղախիլ ընդ գործ աշխարհականաց մերոց, այլ կարգադրութիւնք վասն կառավարութեան ժողովրդեան որ ոք սահման որ էկլէզիաստիկ նորում շարել կամիցի հարկաւոր է լինիլ ընդունելութեամբ Տանն Հայոց: