Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է տնկել ծառ ընդ փողոցս ի սահման տան իւրոյ, զամենայն զոր ինչ պտուղ եւ եկամուտ ելցէ ի ծառոյ ստանայցէ տնկողն հատուցանելով տասանորդն ի Տունն Հայոց: