Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծննդոց կենդանեաց, անասնոց եւ անբանից ամենայն տարոյ ծնեցելոց, որում բոլոր աշխարհ ստանայ, ի նմանէ հատուցանէ տասանորդս: