Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի անտառէ որում տեղիս հատեալ փայտէ կրթեալ մեղր եւ մոմէ տասանորդս: