Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կլեկ, արճիճ, պղինձ, երկաթ, ջաստ հարիւրին հինգ: