Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սադրի կօշիկ հագանողն հատուսցէ տարէն երկու դրամ երծաթ, կանայք ազատ: