Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հայելի մեծ քան թէ մի կանգուն պահողն տարէն 2 դահեկան: