Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ լրբաբար մտցէ ի տուն այլոց վասն աղմկի եւ վասն ըստ անձին վրէժխնդրութեան` բնակողք տան ազատապէս հարկանել եւ դուրս ձգել մինչ խոցել, այլ ոչ սպանել: