Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արբեալ եթէ ժամանակի արբեցութեան իւրոյ սպանցի ումեմն նա' եւս արբեցեալ մեռցի: