Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ առանց հրամանի իշխանութեան տպեսցի դրամս եթէ երծաթի եւ կամ պղնձի եւ այլն մահու մեռցի: