Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ժամանակի պատերազմի կերակուր, ոսկի, երծաթ, գործիք պատերազմի ի տանէ եւ ի յԵրկրէ Հայոց առ տուն եւ յերկիր, եւ կամ բանակս թշնամեաց մտանելն արգելեալ իցէ, եւ ով ոք որ գաղտնի մուծանէ, եթէ ըմբռնեսի բանն աւար հարեսցի եւ այրն մտցէ բանտ եւ դատաստան ընդունեսցի ըստ արժանի գործոց իւրոյ: