Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք կարէ բեկանել հատանել ճուղ, միրգ եւ թուփ մի ծառոյ այլոց, բայց Տեառն իւր: