Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ամենայն տեղի իջեւանու բանակի թշնամեաց մերոց մի' իջցէ բանակն մեր անպատրաստ քանզի երբեմն կարի դաւաճանութիւն թշնամեաց թաղեալ վառհօդ տալ վնաս մեծ մեզ: