Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դարձեալ վասն Նոր օրինաց եւ Եկեղեցւոյ Զանազան Հարցմունք։
       Յե տ այսորիկ հարցանելի է ի նոր օրինաց եւ յեկեղեցւոյ կարգաւորապէս ընդ մարդեղութեան բանին յարմարեալ. իբր պատճառելիք առ պատճառ նորին հետեւեալ եւ շարադասեալ։